VietFans Chat/Karaoke đã ngưng hoạt động.

Cám ơn tất cả các bạn đã ủng hộ VietFans trong những năm qua.

Posted on